Provozní řád kempu

Tábořiště je otevřeno od května do konce září.

Provozní řád

1. Při příchodu do kempu je návštěvník povinen přihlásit se na recepci a předložit svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).

2. Pobyt nepřihlášených osob v kempu není povolen!

3. Recepční vydá klíče, případně určí místo na stan, karavan apod.

4. Připojení na elektro přípojku je možné pouze po zaplacení příplatku na recepci. Veškeré el. zařízení musí splňovat příslušné normy, za které zodpovídá majitel. Případné vzniklé škody hradí uživatel.

5. Návštěvníci musí respektovat noční klid (22:00-6:00). V případě jeho nedodržení má provozovatel právo návštěvníka vyhostit bez navrácení uhrazené částky za pobyt. Výjimku nočního klidu tvoří kulturní akce a akce předem dohodnuté s provozovatelem.

6. Přísný zákaz volného pobíhaná psů a koček a jejich majitel je povinen uklidit jejich exkrementy.

7. Povinnosti návštěvníka je vzájemné ohleduplné chování a jednání. Není dovoleno ostatní návštěvníky obtěžovat křikem, hlasitým zpěvem nebo hlasitým používáním audio zařízení.

8. Je zakázáno provádět terénní úpravy v celém areálu kempu.

9. Je zakázáno poškozovat a kácení dřeviny a květiny v celém areálu kempu i jeho okolí.

10. Nebyla-li doba ubytování ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt v chatkách od 14:00 hod. Návštěvník je povinen opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10:00 hodin. Nedodrží-li návštěvník tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

11. Návštěvník platí celkovou částku za ubytování v den nástupu na ubytování.

12. V den nástupu na ubytování recepční předá návštěvníkovi ubytovací zařízení dle inventárního soupisu. Při ukončení pobytu je návštěvník povinen předat ubytovací zařízení recepčnímu dle inventárního soupisu. Při ukončení pobytu v ubytovacím zařízení návštěvník zhasne světla, zavře okna, dveře a dostaví se na recepci, popř. odevzdá na recepci číslo stanu, číslo automobilu apod.

13. Návštěvník má právo používat veškeré ubytovací jednotky a služeb provozovatele.

14. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu provozovatele přemísťován nábytek ani jinak nic neměněno.

15. Provozovatel může po návštěvníkovi požadovat vratnou kauci (100 Kč / ubytovací jednotka), které bude návštěvníkovi vrácena den odjezdu.

16. Návštěvníci ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu určených.

17. Návštěvníci jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.

18. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

19. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázana.

20. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá návštěvník podle obecně závazných předpisů.

21. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci volně odložené.

22. Každý návštěvník se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupenky návštěvník prohlašuje, že byl seznámem s tímto Provozním řádem.

Kontakt na správce: +420 775 310 824, +420 776 558 722

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.
více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše